Om oss
Betalingssatsar Forsand sokn
Dåp i Forsand

Dåp i Forsand

Les meir...

Vigsel i Forsand

Vigsel i Forsand

Les meir...

Gravferd
Soknerådet

Medlemmer i soknerådet

Leiar: Ragnhild Rettedal
Nestleiar: Ingunn Stangeland Fossan
Sokneprest Ole Wollert Meyer
Nils Ove Nygård
Mona Berge
Per Hagen
Eva Svensson
1.vara: Morten Kristian Oaland

Sidan me er ein kommune med bare eit sokn, er soknerådet òg fellesråd.
I fellesrådssakene, som omhandlar eigendom og økonomi møter
kommunal representant Bjarte Dagestad

Referat frå Forsand sokneråd

2016                                2017

26.01.16                         31.01.17

01.03.16                         14.03.17

05.04.16                         25.04.17

12.05.16                         23.05.17

07.06.16                         13.06.17

24.08.16

13.09.16

18.10.16

08.11.16

06.12.16

Les meir...

Kontakt
Forsand kyrkjelyd
Fossanvegen 380, 4110 FORSAND
51 70 01 70
Send e-post
Tilsette