Om oss
Betalingssatsar Forsand sokn
Dåp i Forsand

Dåp i Forsand

Les meir...

Vigsel i Forsand

Vigsel i Forsand

Les meir...

Gravferd
Soknerådet

Medlemmer i soknerådet

Leiar: Ragnhild Rettedal
Nestleiar: Ingunn Stangeland Fossan
Sokneprest Ole Wollert Meyer
Nils Ove Nygård
Mona Berge
Per Hagen
Eva Svensson
1.vara: Morten Kristian Oaland

Sidan me er ein kommune med bare eit sokn, er soknerådet òg fellesråd.
I fellesrådssakene, som omhandlar eigendom og økonomi møter
kommunal representant Ole Tom Guse

Referat frå Forsand sokneråd
Kontakt
Forsand kyrkjelyd
Fossanvegen 380, 4110 FORSAND
51 70 01 70
Send e-post
Tilsette