Aktuelt
Nytt frå Etiopia

Har du lyst å lesa meir om NMS sitt arbeid i Etiopia, kan du trykke her

Les meir..


Misjonsprosjekta til Forsand kyrkjelyd
Me har to misjonsprosjekt med har særskilt fokus på i kyrkjelyden vår, det er eit evangeliseringsprosjekt i Etiopia og eit utdanningsprosjekt i Bangladesh. Desse prosjekta får pengane frå 13 kyrkjeofringar i året, og i adventstida har me eigen innsamlingsaksjon.

Prosjektet i Etiopia: Gi evangeliet videre i Blånildalen

Vi gir gumuz-folket i Etiopia evangeliet og utruster kristne til tjeneste og kirkebygging i lokalmiljøet

BLI MED Å STØTTE:
-    Evangelisering
-    Utdanningsstipend
-    Kirkebygging
-    Ungdomssenteret i Kamashi

Evangelisering: Målet med dette arbeidet er å gi mennesker evangeliet om Jesus. I dette prosjektet er fokuset spesielt rettet mot avsidesliggende områder.Utdanningsstipend: I Blånildalen og Asosa-området bor det ulike folkeslag og religionsgrupper med et spenningsfylt forhold til hverandre. Det er stor mangel på prester og evangelister her, og de som finnes har derfor mye å gjøre. Prosjektet satser på å utruste flere prester og evangelister gjennom utdanning. Det gis stipend til teologisk utdanning og kursopplegg for søndagsskolelærere, ungdomsarbeidere og frivillige.

Bygge kirker: Kirkebygging er en viktig del av prosjektet, og i Metekel har flere nye kirker blitt etablert. Et kirkebygg koster 10.000 kroner.

Den første presten fra EECMY er ordinert, og en lokal koordinator er ansatt.

Ungdomssenter: Hovedmålet er å hjelpe ungdommene til å møte de utfordringene de står overfor. Det handler også om å sette dem i stand til å ta ansvar for eget liv, og aktivt delta i avgjørelser som angår dem selv. I tillegg vil de utvikle ferdigheter og kompetanse. Sist men ikke minst vil senteret skape et ungdomsnettverk både i Etiopia og internasjonalt.

VIL DU AT FLERE FOLKEGRUPPER I ETIOPIA SKAL HA EN KIRKE Å GÅ TIL?
 Evangeliseringsarbeidet i utkanten av Vestsynoden i Den etiopiske evangeliske kirke, Mekane Yesus, er i første rekke rettet mot marginaliserte folkegrupper - gumuzfolket i Sirba Abaya og Agallo Meti, og flere mindre folkegrupper i Assosa prosti helt ved grensen til Sudan.
 
 

Antallet kristne i dette sterkt muslimsk pregede området, er på over 20 000. Agallo Meti opplever stor vekst, og stadig flere kommer til gudstjeneste. I Sirba går myndighetene inn for sammenslåing av flere små landsbyer. Her satses det derfor på bygging av en stor kirke i stedet for mange små. I Assosa, med flere menigheter og prekensteder, er det bygd to kirker, og det planlegges flere. Evangeliseringsarbeidet skal intensiveres. Det er også ønske om å gå videre til gumuzene på nordsida av Blånilen, nærmere bestemt til Metekel. Dørene er åpne også der.
 
Prosjektet i Bangladesh: Martin Luther College

Martin Luther
College (MLC), Dhaka, Bangladesh, er en kristen videregående skole (trinn
11-12) som ble startet (2010) for speielt å støtte underpriviligerte og
marginaliserte elever. 

I Bangladesh betyr dette:

- elever fra familier med lav inntekt

- elever fra etniske minoriteter

- elever fra religiøse minoriteterMLC har som mål å bli en god skole for disse gruppene som ellers enten ikke får
denne utdannelsen, eller som kun har muligheten til å gå på "fattig-skole"
hvor undervisning og læreforhold er mye dårligere.MLC er startet av Normisjon i samarbeid med Kristelig Gymnasium i Oslo. Selv om
Bangladesh er et lavkostland, er eiendomspriser og leiepriser veldig dyrt i
Dhaka. Det betyr at skolen driver med underskudd. Vi kunne valgt å øke
skoleavgiften betraktelig, skole kan nemlig være god butikk i dette landet, men
da faller målet med å være et tilbud for de underpriviligerte bort. Vi ønsker derfor å utfordre dere til å støtte ungdom i Bangladesh som trenger
utdannelse!Noen fakta:

- 220 elever, 15 lærere og 5 i administrasjonen

- Like mange jenter som gutter

- 35% av elevene fra etniske minoriteter

- Elever fra alle religioner (muslimer, kristne, buddhister, hinduer)

- Internat for elever fra landsbygda (25 jenter og 55 gutter)   
            Norske kroner når langt - per år koster: 

 - 1 stipend for en student: 500,- 

 - 1 elev på internat: 2.500,-

 - 1 elev på skolen: 5.000,- 
 
Vil du vere med??
Innsamlinga skjer ved offer på 13 gudstenester i året, pluss adventsinnsamling i tillegg. Dersom du ønskjer å støtta prosjekta og er forhindra til å gjera dette på gudstenestar så ta kontakt med kyrkjekontoret, gjerne på mail: kyrkjekontoret@forsand.kommune.no