Innsamlingen

Gladmelding! Innsamlingsmålet på 1,5 mill er nådd!

Ein stor takk til alle som har gitt pengar og tid for at me saman har fått dette til. Innsamlinga blir formelt avslutta til nyttår, men er det nokon som ønskjer å gi pengar til tilbygget i 2016 er ein velkommen til det. Det er sett av lite pengar til inventar og ikkje noko til utsmykking, så kjem det meir pengar inn på tilbyggskontoen vil desse blir brukt til det.

Forskaling på betongarbeidet startar i veke 48, og går alt etter planen vil bygget vera ferdig i midten av mai.

Tilbygg

Her kan du følgja bygginga av tilbygget

http://www.lysefjordcam.com/forsand-church/    Les meir...

Dei siste teikningane

Her kan du sjå dei siste teikningane.    Les meir...