Jula 2023


Velkomment til kyrkja i jula

Les meir
 

Jula 2023


Velkomment til kyrkja i jula

Les meir

Ny kyrkjetenar


Me er glade for å kunna presentera ny kyrkjetenar

Les meir
 

Ny kyrkjetenar


Me er glade for å kunna presentera ny kyrkjetenar

Les meir

Info frå diakoniutvalet


Diakoni er omsorgstenesta til kyrkja. Diakoni er alt frå den kvardagslege omsorgen for naboen til internasjonalt engasjement for klimarettferd og nedkjemping av fattigdom. Diakoni er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inklud...

Les meir
 

Info frå diakoniutvalet


Diakoni er omsorgstenesta til kyrkja. Diakoni er alt frå den kvardagslege omsorgen for naboen til internasjonalt engasjement for klimarettferd og nedkjemping av fattigdom. Diakoni er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inklud...

Les meir

Årsmelding 2022

Årsmelding for 2022 kan du lesa her

Les meir

OPE KYRKJETORG

OPE KYRKJETORG Kvar måndag kl. 10 – 14.   Sosial møteplass, der du er velkommen innom for kaffi og drøs.

Les meir

Vil du bli med å støtta ungdomsarbeidet?

Gjevarteneste

Les meir

Språkkafè

Det er språkkafè i Kyrkjetorget frå kl. 17 – 18:30 kvar måndag

Les meir