TILTAK FOR SMITTEVERN

Som alle andre ønskjer òg kyrkja og vera med i dugnaden for å hindra vidare smitte av Koronaviruset.

Det blei bestemt i dag at til og med 29. mars er

 • Alle offentlege gudstenestar avlyste
 • Dåp blir gjennomført som eigne gudstenester
 • Trusopplæringstiltak og alle andre opne samlingar blir avlyste

 

For vår del betyr det:

 • Konfirmantcup
 • Connect
 • Ope kyrkjetorg
 • Bibellesing kapellet
 • Konfirmantundervisning
 • Tripp Trappklubb
 • dåpsskule
 • Bøn og lovsongskveld
 • Gudstenesta 22. og 29. mars
 • Konfirmantfest
 • KRIK

 

Her kan du lesa fellesinfo for Sandnes kyrkjelege fellesråd

 

 

 

Kyrkjestaben er på jobb anten på ktr. eller heime, så om du ønskjer kan du ta kontakt på mail eller

på telefon.

Sokneprest Ole Wollert Meyer om232@kirken.no tlf. 41561737

Dagleg leiar Siv Fossan sf296@kirken.no tlf. 92623180Del denne artikkel på e-post