Intervju med Bodil Rettedal

Intervju med Bodil Rettedal

Charlotte M Frantzen har intervjua Bodil. Forsand kjenner henne som jordmor, sjukepleiar, kyrkjetenar og leksehjelpar for nye Forsandbuar.

Men - livet hennar i Etiopia over 30 år er det kanskje ferre som veit noko om.... Del denne artikkel på e-post