INTERVJU MED TORE KRISTENSEN

Charlotte Frantzen har intervjua Tore Thu Kristensen. Høyr Tore fortelja om hans møte med Jesus og kva det betyr for han å vera ein kristen.

Trykk herDel denne artikkel på e-post