OPE KAPELL OG KYRKJETORG

Første måndag i månaden frå kl. 20-21.

Stille stund i kapellet og drøs i kyrkjetorget.

Du kan koma og gå når du vil.Del denne artikkel på e-post