UNGDOMSARBEIDAR I FORSAND 20 % FAST STILLING

Me søkjer etter person som har eit engasjement for ungdom og kristent ungdomsarbeid. Utdanning/praksis innan ungdomsarbeid er ønskjeleg, men me vil legge stor vekt på personlege kvalifikasjonar. Søkjaren må kunne arbeide sjølvstendig, men òg vere lagspelar og ha gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgåver

•    miljøskapar
•    konfirmantarbeid
•    støttespelar for ungdomsklubben Connect og KRIK
•    smågrupper/bibelgrupper
•    undervisning

Søkjar må leggje fram politiattest.
Løn etter avtale.
Stillinga er i samarbeid med organisasjonane på bedehuset. Søkjar må kunne arbeide i samsvar med mål og planar for Forsand sokn.
For nærare opplysningar om stillinga, kontakt kyrkjeverge Siv Fossan tlf 926 23 180- mail: sfo@forsand.kommune.no eller ungdomsarbeidar Aina Berge tlf 938 86 225 – mail: ainaberge@gmail.com

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 01.05.18
Send søknaden til: Forsand kyrkjekontor, Fossanvegen 380, 4110 Forsand eller mail: kyrkjekontoret@forsand.kommune.no

 Del denne artikkel på e-post