LEIGE AV LOKALE TIL KONFIRMASJON

Kyrkjetorget kr 1600,- .

Kyrkjekontoret tar mot søknader, så blir det trekt mellom dei søknadane som er komne inn.
Dette gjeld òg om du ønskjer å leige på bedehuset. Kontaktperson her er frode.haukalid@gmail.com.

Søknadsfrist begge stader er 1. septemberDel denne artikkel på e-post