JUL I FORSAND KYRKJE

Søndag 2. desember kl. 11: Gudsteneste m/samling og aktivitet for borna

Prest: Michael S. Zülow
Kjersti Rettedal og jentegruppe m/Hanna Thu Kristensen, Lara Köppel, Tuva Espedal, Sigrid F. Medalen og Isabella Stangeland skal synge.
Takkoffer til Stefanusalliansen
Nattverd

 

****************************************

Måndag 3. desember kl. 10-14: Ope kyrkjetorg

Sosial møteplass.

****************************************

Måndag 3. desember kl. 20-21: Open kyrkje

****************************************

Tysdag 4. desember  kl. 10.15:  Julevandring

Julevandring for barnehagen og andre førskuleborn.

****************************************

Torsdag 6. desember kl. 11-12: Bønesamling i kapellet.

Felles nistelunsj i kyrkjetorget etterpå.

****************************************

Måndag 10. desember kl. 10-14: Ope kyrkjetorg

Sosial møteplass.

****************************************

Torsdag 13. kl. 10.30 på Forsandheimen

Andakt i adventstida

****************************************

Torsdag 13. kl. 18: Kulturskulen har Luciakonsert

****************************************

Søndag 16. desember: Vi syng jula inn

Prest: Michael Skappel Zülow

Desse blir med og gjer deg ei julemusikalsk oppleving:
Songgruppe: Tuva Løland, Vilde Haukalid, Natalie Oaland, Kariann Sørskår Botnehagen, Siri Giskegjerde, Marianne F. Hagen og  Hege T. Langbakk
Torger Espedal
Jonas Langbakk
Torstein Dirdal
Marte Langbakk
Songgruppe: Gabriel Hustrulid, Kristan S. Meyer og Tobias Botnehagen
Ole Wollert Meyer
Forsongargruppa

Takkoffer til misjonsprosjekta i Etiopia og Bangladesh

****************************************

Måndag 17. desember kl. 10-14: Ope kyrkjetorg

Sosial møteplass.

****************************************

Tysdag 18. kl. 13: Skulegudsteneste

****************************************

24. desember kl. 14.30: Julegudstjeneste

Prest: Michael Skappel Zülow
Sophia og Kariann Sørskår Botnehagen, Torstein Dirdal og Charlotte Krüger blir med og syng julehøgtida inn

Takkoffer til misjonsprosjekta i Etiopia og Bangladesh

****************************************

24. desember kl. 16: Julegudstjeneste

Prest: Michael Skappel Zülow
Marte Langbakk og songgruppe med Tuva Løland, Kirsten Giskegjerde, Natalie Oaland, Kariann Sørskår Botnehagen, Siri Giskegjerde, Marianne F. Hagen og  Hege T. Langbakk
deltek med vakker song.

Takkoffer til misjonsprosjekta I Etiopia og Bangladesh

****************************************

25. desember kl. 12: Høgtidsgudstjeneste

Prest: Michael Skappel Zülow
Dåp
Preikeposar til borna
Song v/Martine Vidnes, Ole Wollert Meyer og Forsongargruppa

Takkoffer til misjonsprosjekta i Etiopia og Bangladesh

****************************************

Nyttårsafta kl. 18: Nyttårsfest

Nyttårsfest for store og små på kommunehuset

****************************************

Nyttårsafta kl. 23: Midnattsgudsteneste

****************************************

Søndag 6. januar kl. 16 på bedehuset

Juletrefest for små og store

 Del denne artikkel på e-post