KYRKJEVALET 2019

Valdag måndag 9. september.
Vallokale: Kyrkjekontoret, Fossanvegen 380, Forsand


Det skal veljast nytt sokneråd for Forsand sokn.
Her finn du kandidatlista: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Parish/?unitId=976993713
Du kan lesa meir om dei enkelte kandidatane I siste nummer av Preikestolen.

I tillegg skal det veljast nytt bispedømmeråd som òg er ein del av Kyrkjemøtet, Den norske kyrkja sitt høgaste organ.
Det er tre ulike lister til bispedømmerådet. Dei finn du her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Diocese/?unitId=974763222

Medlemmar i Den Norske kyrkja vil få tilsendt valkort, der det står informasjon om førehandsrøysting og røysting på valtinget.

Førehandsrøysting:
På kyrkjekontoret I perioden 12. august til 6. september kl. 10 - 14 på kvardagar. Langdag 5. september til kl. 19.
På aktivitetssenteret onsdag 4. september kl. 10 - 12.

Valting:
På Kyrkjekontoret måndag 9. september kl. 9-21.Del denne artikkel på e-post