WATOTO-KONSERT 1. OKT

Konsert med barnekoret Watoto frå Uganda tysdag 1. oktober kl. 18.
Gratis inngang, men det blir tatt opp kollekt.
Det blir salg av handlaga varer frå Uganda etter konserten.

Sjå Watoto-film We Will Go Promo.

 Del denne artikkel på e-post