Bønnetjeneste


 

Bønn er viktig! Det er mange løfter i Bibelen knyttet til bønn, og vi tror at Gud hører og svarer på bønn. Vi opplever at særlig barn og unge som vokser opp trenger å bli bedt for. De trenger noen som er villige til å stå i bønn når de møter verden, og til det har vi organisert en bønnetjeneste.


Har du lyst til å være med i bønnetjenesten kan du kontakte ungdomsdiakon Michael Zülow (923 10 289) eller kyrkjekontoret (forsand.sandnes@kirken.no)

Tilbake