Søndagskule og søndagsgjengen


 

På vanlege gudstenester i kyrkja kl. 11, er det:

- Søndagskule for born til og med 3. klasse og
- Søndagsgjengen for born frå 4. klasse.

Tilbake