VEKSTGRUPPER


 

Det er fleire vekstgrupper i kyrkjelyden.

I desse fellesskapa møtes deltakarane for å dele liv, søke Gud saman og for å oppmuntre og utruste kvarandre i det kristne livet.

Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom du ynskjer å vere med i ei gruppe.

 

Tilbake