FRISK LUFT I KVARDAGEN


Har du, eller kjenner du nokon som treng hjelp til å komme seg ut?

I så tilfelle kan du ta kontakt slik at me kan vere med deg ein tur ut i nærmiljøet, eller sitje ute å nyte vårsola. Rullestol er inga hindring.

Tenesta er gratis.

Kontakt diakonitenesta i Forsand kyrkjelyd, v/ Kirsti Hagen Andreassen, tlf. 957 87 157

Tilbake