Ny ungdomsarbeidar


HIlde Dirdal startar i 40 % stilling som ungdomsarbeidar i dag 1. august:)

Me ønskjer Hilde velkommen i jobben og ønskjer henne lukke til! Første oppgåva hennar blir konfirmantleir neste veke på Sand, der alle Ryfylkekonfirmantane deltek.

Hilde er utdanna barne- og ungdomsarbeidar, jobbar deltid i barnehage og har fleire års erfaring med ungdomsarbeid i ulike organisasjonar.

Tilbake