Vil du bli med å støtta ungdomsarbeidet?


Gjevarteneste

Kva er gjevarteneste?

Det er pengar som blir gitt av privatpersonar eller bedrifter, og er ein viktig del av kyrkjelyden sin økonomi. Gåva kan vera ein fast betalingsavtale med trekk ein gong pr. månad, eller ei enkelt gåve.

Kan eg få skattefrådrag?

Dersom du gir mellom 500 - 25.000kr pr år, og registrerer deg via skjema nedanfor, får du automatisk skattefrådrag for gåva di.

Kva går pengane til?

  • Prosjekt ungdomsarbeid: primært løn til ungdomsarbeidar i 40% stilling, men og til leiartrening og utvikling av ungdomsarbeidet.

 

Korleis kan eg gi?

Klikk her for å enkelt registrera deg som fast gjevar, eit sjølvvalt beløp kvar månad

Klikk her for å registrera deg som fast gjevar av eit årleg beløp.

Klikk her om du ønskjer å gi ei enkeltgåve via vipps

Om du ønskjer å gje på annan måte, eller har spørsmål så ta gjerne kontakt med dagleg leiar Siv Fossan
E-post: sf296@kirken.no
Tlf: 92623180

Tilbake