Kyrkjevalet 11. sept 2023


Det er val av nytt sokneråd til hausten. Hos oss kom det ikkje inn fleire lister enn nominasjonskomiteen si liste. Lista er godkjent av valstyret (soknerådet) 02.05.23.

Vallista finn du her

Valreglane gir òg opning for supplerande nominasjon. Du kan, saman med 4 andre koma med forslag på fleire kandidatar. Fyll då ut dette skjema og send det til forsand.sandnes@kirken.no eller personleg frammøte på kyrkjekontoret innan 15. mai.

Tilbake