Sokneråd

Desse er innvalde i Forsand sokneråd 2020-2023:

Mona Beate Økland Berge
Rolf Magne Haukalid
Andreas Rossavik Frantzen
Siri Giskegjerde
Nils Ove Magnussen Nygård
Per Kolbjørn Hagen

1. vara: Anne Marit Rettedal
 

Forsand sokneråd 2016 - 2019:

Leiar: Mona Berge
Nestleiar: Ingunn Stangeland Fossan
Sokneprest Ole Wollert Meyer
Nils Ove Nygård
Ragnhild Rettedal
Per Hagen
Eva Svensson

1. vara: Morten Kristian Oaland

Sidan me er ein kommune med bare eit sokn, er soknerådet òg fellesråd.
I fellesrådssakene, som omhandlar eigendom og økonomi møter kommunal representant Bjarte Dagestad