21.08.2018: 1 Tess 1,2-10

2 Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. ...


Kilde: www.bibel.no