Awanagrupper


På vanlege gudstenester i kyrkja kl. 11, er det:


- Sparks - opp til og med 4. klasse

- T&T - 5. - 8. klasse

Tilbake