4-ÅRSBOK


 

Kvart år gir  kyrkjelyden ei bok som gåve til alle 4-åringane. Dette er ei fin bok med mange flotte bilete og forteljingar, utgjeven av IKO forlag. Boka er ei variert og mangfaldig kyrkjebok som tek utgangspunkt i dei kvardagslege hendingane til fireåringen. Frå det kjente og nære kan barnet bli med inn i bibelforteljingar, varierte kunstbileter, songar, salmar og enkle liturgiske ord og uttrykk. Ei lett og glad bok som både barn og vaksne vil like.

Tilbake