6-ÅRSBOK


Kvart år gir  kyrkjelyden ein  barnebibel som gåve til alle 6-åringane. Dette er ein fin bibel med mange flotte bilete og forteljingar, utgjeven av Jarle Waldemar.

Alle 6-åringar får invitasjon til gudstenesta for utdelinga i posten. Tidspunkt pleier å vere på nyåret. Har ditt barn ikkje fått invitasjon, ta kontakt med kyrkjekontoret.

 

 

Tilbake