Sokneråd


 

 

 

Forsand sokneråd 2020-2023:

Leiar: Mona Beate Økland Berge
Nestleiar: Nils Ove Magnussen Nygård
Rolf Magne Haukalid
Andreas Rossavik Frantzen
Siri Giskegjerde
Per Kolbjørn Hagen

1. vara: Anne Marit Rettedal

 

Medlem i Sandnes fellesråd 01.12.19-30.11.23:

Rolf Magne Haukalid
Varamedlem: Per Hagen

Tilbake