Betalingssatsar


Betalingssatser som gjelder i Forsand sokn/ Sandnes kirkelige fellesråd

UTLEIE AV KIRKEBYGG / ROM I KIRKEBYGG TIL ANDRE FORMÅL             

 

Utleie av kirkerom. Menighetssal, grupperom m.v. til private arrangement i kirkebygg, kapell og menighetssenter.

 

Menigheten fastsetter total leiesum.

Forsand menighet: Leige for kyrkjetorget i Forsand er kr. 2000,- (misjonsorganisasjoner og annen kirkelig virksomhet betaler ikke leie).

 

Utleie til kultur- og konsertformål og andre formål som forutsetter bruk av kirkens ressurser:

 

Alle kirker (når menigheten leier ut - kommersielt)

Hva

Satser

Utleie av lokaler

Fastsettes av menighet

Fellesrådet andel ved billettsalg under kr 10.000

500,-

Fellesrådet andel ved billettsalg over 10.000

500,- + 3% av billettsalg 2)

 

 

Alle kirker (når menigheten arrangerer)

Hva

Satser

Fellesrådet andel ved billettsalg/kollekt under kr 30.000

0,-

Fellesrådet andel ved billettsalg/kollekt over 30.000

500,- + 2% av billettsalg/kollekt 2)

 

2) Beregnet av hele omsetningsbeløpet

 

 

 

 

UTLEIESATSER FOR BRUK AV KIRKENE I SANDNES

 

Vielse

 

Riska gamle kirke

Hva

Satser

Utleie av kirke til vielse – ikke i regi av DNK

4000,-

Utleie av kirke til vielse, begge bosatt utenfor kommunen

3500,-

Utleie av kirke til vielse, minst en av dem bosatt i kommunen eller har foreldre bosatt i kommunen

2500,-

 

Høyland kirke og Julebygda kapell

Hva

Satser

Utleie av kirke til vielse – ikke medlem i DNK

3000,-

Utleie av kirke til vielse, begge bosatt utenfor kommunen og uten foreldre bosatt i kommunen.

2500,-

 

Øvrige kirker

Hva

Satser

Utleie av kirke til vielse – ikke i regi DNK

2500,-

Utleie av kirke til vielse, begge bosatt utenfor kommunen og uten foreldre bosatt i kommunen.

2500,-

 

Leie av kirkelig personell

Hva

Satser

Ekstra øving for kirkemusiker for innøving av spesiell musikk. Betaling for faktisk medgått tid.

Timebeløp for den enkelte kirkemusiker

For vielse i Lyse kapell må alle som ikke sokner til kapellet betale skyssutgifter til kirkelig personell

 

 

Leie av kirkelig personell til sermonier som ikke er i regi av DNK

Hva

Satser

Kirketjener (obligatorisk)

1000,-

Kirkemusiker (utgår dersom brudepar selv holder organist)

1300,-

 

Leietakere som skal betale for leie av kirkebygg, skal innen 1 mnd etter bestilling innbetale kr 500,- i depositum som avregnes mot fakturering av leie. Depositum refunderes ikke ved avbestilling.

 

Dersom vielsen skjer i en annen kommune enn den man bor, må man betale et gebyr til Stavanger bispedømme for prestetjenesten på kr 3100,-. Dersom ingen av dere bor i Sandnes kommune, eller ingen av dere er medlemmer av Den norske kirke, må det også betales leie for kirke/kapell etter følgende satser som beskrevet over.

 

 

 

 

Gravferd

 

Forhåndsmusikk

Hva

Satser

15 minutter spill før seremonien

1 000,-

 

 

Riska gamle kirke

Hva

Satser

Utleie av kirke til gravferd, avdød bosatt utenfor kommunen 1)

3000,-

Utleie av kirke til gravferd, avdød bosatt i kommunen

2500,-

 

 

Øvrige kirker og kapell

Hva

Satser

Utleie av kirke til gravferd, avdød bosatt utenfor kommunen 1)

2500,-

 

  1. Unntak for de som pga alder / sykdom har måttet bo utenfor kommunen.

 

Hva

Satser

Ekstra øving for kirkemusiker for innøving av spesiell musikk. Betaling for faktisk medgått tid.

Timebeløp for den enkelte kirkemusiker

 

Medlemskap har ingen betydning for pris, bare bosted og gravferdsordning.

 

 

SYKEVAKTEN

 

Tjenestene i Sykevakten koster kr. 30,- pr. time, samt bilutgifter (km.sats etter statens regulativ, parkering og bompenger).

Minstepris er kr. 100,- pr. oppdrag.

 

 

       

 

 

Satsene for betaling indeksreguleres hvert 2. år.

 

 
Tilbake