Misjonsprosjekta til Forsand kyrkjelyd


Me har to misjonsprosjekt med har særskilt fokus på i kyrkjelyden vår, i Etiopia og  Sør-Asia. 

Desse prosjekta får pengane frå 13 kyrkjeofringar i året, og i adventstida har me eigen innsamlingsaksjon.