Misjonsprosjekta til Forsand kyrkjelyd


Me har to misjonsprosjekt med har særskilt fokus på i kyrkjelyden vår, det er eit evangeliseringsprosjekt i Etiopia og eit utdanningsprosjekt i Bangladesh. 

Desse prosjekta får pengane frå 13 kyrkjeofringar i året, og i adventstida har me eigen innsamlingsaksjon.